Showing posts with label Roxana's Reviews. Show all posts
Showing posts with label Roxana's Reviews. Show all posts

June 8, 2015

Roxana's Reviews! Every Day (Zi dupa Zi), Every Day #1 by David Levithan


Every day a different body. Every day a different life. Every day in love with the same girl.


There’s never any warning about where it will be or who it will be. A has made peace with that, even established guidelines by which to live: Never get too attached. Avoid being noticed. Do not interfere.

It’s all fine until the morning that A wakes up in the body of Justin and meets Justin’s girlfriend, Rhiannon. From that moment, the rules by which A has been living no longer apply. Because finally A has found someone he wants to be with—day in, day out, day after day.


Am citit Zi După Zi la recomandarea celei mai bune prietene. Sinopsisul a fost foarte interesant , aşa că mi-am spus “De ce nu?” 

Aceasta este povestea lui A, un adolescent care se trezeşte în corpul unei persoane diferite în fiecare zi. Nu contează dacă vorbim despre un băiat sau o fată. 

Nedorindu-şi să le perturbe vieţile acestora cât timp “locuieşte” în trupurile lor, A şi-a stabilit câteva reguli stricte pe care le urmează în mod supus. 

Însă, într-o zi, A o întalneşte pe Rhiannon iar acele reguli nu mai par chiar atât de importante. Aceasta este iubita lui Justin, băiatul în corpul căruia A se trezeşte într-o dimineaţă. E deşteaptă, frumoasă, e imposibil să nu o placi şi pare să fie să fie şi punctul slab în armura lui A. 

Am un singur cuvânt ca să descriu stilul de scris al lui David Levithan – minunat. 

Este foarte interesant să vedem cum autorul a reuşit să creeze un personaj care este capabil să se adapteze la atâtea vieţi diferite şi să-şi păstreze propriile reguli, deoarece nu e uşor pentru cineva să-şi menţină aceleaşi valori şi concepţii după ce a trecut prin atâtea experienţe. 

Un alt motiv pentru care am fost intrigată şi captivată de poveste este felul în care m-a făcut să vreau să aflu mai multe despre oamenii ale căror vieţi au fost ‘furate’ pentru o zi. 

Această carte ne dovedeşte că ESTE posibil să ne îndrăgostim de caracterul unui om, nu numai de aspectul său şi că frumuseţea sufletului o eclipsează pe cea fizică de fiecare dată. 

Un lucru pe care l-am învăţat citind Zi După Zi este acela că a iubi o persoană înseamnă să sacrifici totul pentru bunăstarea şi fericirea acesteia. 

Recomand tuturor această carte şi acest autor. Sunt sigură că şi celelalte opere sunt la fel de fascinante.


I read Day after Day at my best friends recommendation. The synopsis was really intriguing so I thought “Why not?”.

This is the story of A, a teenager who wakes up in the body of a different person every day. It doesn’t matter if it’s a boy or a girl. 

Not wanting to disturb their lives while “inhabiting” their bodies, A has set some very strict rules which are followed obediently.

But, one day, A meets Rhiannon and those rules don’t seem so important anymore.

She is Justin’s girlfriend and he’s the boy A wakes up as one morning. 

She’s smart, beautiful and impossible not to like and she seems to be his downfall. 

There’s one word to describe Davis Levithan’s writing style – wonderful. 

It is extremely interesting to see how the author managed to create a character who is able to adapt to so many different lives and still follow his own rules because it isn’t easy for someone to maintain the same values and conceptions after being thorugh so many experiences. 

Another reason I was captivated and intrigued by this story was the way it made me want to find out more about the lives of the people who’s lives were “stolen” for a day. 

This book proves to us that it IS possible to fall in love with a person’s character and not only with their aspect and that the beauty of someone’s soul outshines the physical one every single time. 

One thing I have learned from One Day is that loving someone means sacrificing everything for their well being and happiness. 

I recommend to everyone this book and this author. I am sure that his other creations are as fascinating as this one.
David Levithan (born 1972) is an American children's book editor and award-winning author. He published his first YA book, Boy Meets Boy, in 2003. Levithan is also the founding editor of PUSH, a Young Adult imprint of Scholastic Press.